Spanje, een smeltkroes van volkeren


Spanje heeft een interessante geschiedenis, die overal in het land zijn sporen heeft nagelaten. Om te beginnen heeft elk klein dorpje, waar je ook komt, wel zijn eigen Romaanse kerkje. Maar op de meest onverwachte plekken kan je ook opeens ook een overblijfsel aantreffen van de vele volkeren, die er gewoond hebben, dat nog steeds doen of er ooit gehandeld hebben.

>>Lees verder.