Het klooster van Yuste, laatste optrek van keizer Karel

In het najaar van 1556 trok een karavaan over de 1480 meter hoge Las Yeguas-pas in de westelijke uitlopers van de Spaanse Cordillera Central. Ze bestond uit zo'n 50 hofdienaars, die een draagstoel met zich meedroegen met daarin de oude en zieke Karel V (1500-1558). Het doel van de reis -tegenwoordig na te wandelen onder de naam 'la Ruta del Emperador'- was het slot Jarandilla van de graven van Oropesa in het dal van La Vera. Daarvanuit zou de ex-koning, die net een jaar daarvoor afstand had gedaan van zijn troon ten gunste van zijn zoon Filips II, gedurende de komende winter toezicht houden op de bouw van een villa binnen de muren van het nabijgelegen hiëronymietenklooster van Yuste, gesticht in 1402. In die villa wilde Karel V in vrome afzondering zijn laatste levensdagen doorbrengen.

Karel V leed namelijk aan een zware vorm van jicht. Het schijnt dat zijn artsen een handje aan een vroege dood hielpen door hem veel rood vlees en vooral geen vis als diëet voor te schrijven. Ondanks zijn ziekte en leeftijd ging Karel daarom en omdat het nu eenmaal bij zijn stand hoorde in de omgeving regelmatig op jacht. Karel was dan ook zijn hele leven een liefhebber van de jacht geweest, niet alleen op wild, maar ook op vrouwen. Ondanks dat hij met de mooiste koninklijke vrouw uit zijn tijd, Isabel van Portugal (1503-1539), getrouwd was hield hij er tijdens zijn vele reizen naar de Lage Landen en Duitsland een aantal adellijke liefjes op na en had hij een groot aantal buitenechtelijke kinderen.

Één van die kinderen was Don Juan van Oostenrijk, die zijn vader regelmatig kwam bezoeken. Het huis waar Don Juan daartoe verbleef staat er nog altijd. Het ligt dichtbij het dorpje Garganta la Olla, waar een bordeel gevestigd werd ten gerieve van de hofhouding van Karel V.

Het klooster van Yuste
Het complex van het klooster van Yuste bestaat uit twee afzonderlijke delen: het klooster zelf en het woongedeelte van de keizer. Het klooster wordt gevormd door de kerk, gelegen in het centrum en twee kloosterhoven, een gothische kloostergang en zg 'claustro nuevo'. De kerk en de gothische kloostergang zijn gebouwd in de vijftiende eeuw. De andere gebouwen in de zestiende eeuw.

De kerk heeft een schip en veelhoekige apsis. Ze is verbonden met de gothische kloostergang, die is aangelegd op een rechthoekig bouwplan, met een hoogte van twee verdiepingen. De galerijen van het klooster hebben daarbij een plat houten dak.

De voormalige villa van Karel V is een eenvoudig gebouw van overwegend baksteen, metselwerk en natuursteen en met weinig decoratie. Het bestaat uit een centrale hal met aan elke kant twee kamers. In de linkervleugel zijn de voorkamer en slaapkamer, met uitzicht vanaf het bed op het altaar van de kloosterkerk. Aan de rechterkant zijn nog twee kamers, elk met een balkon met uitzicht op de tuin. Een van deze kamers was eetkamer en de rechtzaal.

Onder de schaarse inrichting van de koninklijke residentie was een speciale stoel gebouwd voor de ex-koning, om zijn pijnen vanwege de jicht enigszins te verzachten. Er is ook de zilveren en bronzen klok, gemaakt door Jeremia Metzger in 1562. Er hangt o.a. ook een portret van zijn echtgenote, Isabel van Portugal.

De omgeving van Yuste
Wie tegenwoordig door de omgeving van Yuste wandelt kan znog altijd de afzondering en de eenzaamheid proeven, die karel V aangetrokken moeten hebben om er zijn laatste dagen te slijten. Het is ook best voor te stellen dat godvruchtigen hun gade konden vinden. De vallei van La Vera is streek met een microklimaat. In de lente domineert er de kersenbloesem. De Spaanse zomerhitte is er in veel mindere mate aanwezig, wat het leven er een stuk gemakkelijker maakt.

Op 13 april 2007 werd het klooster van Yuste en zijn omgeving verklaard tot Europees Erfgoed binnen de E.U.

Zie fotos van het klooster van Yuste en omgeving op het >>Spanje foto blog.