Van Al-Andalus tot katholiek Spanje


West-Europeanen mogen de realiteit ervan vergeten of verdrongen hebben, maar de islam is wel degelijk van oudsher inheems in Europa - zowel in het westen als in het (zuid-)oostelijke en centrale deel ervan.

>>Lees verder.