'Indalo', prehistorisch symbool van Almería voor kunst, en talisman

'Indalo' is een symbool dat overal in de Andalusische provincie Almería aangetroffen wordt. Oorspronkelijk is het afkomstig van een grotschildering, dat ontdekt werd in de zg. 'Cueva de los Letreros', een grot in een gebergte bij de gemeente Vélez-Blanco (zie de foto hierboven). Het stamt uit de Nieuwe Steentijd of de Bronstijd. Het geeft een menselijke figuur weer met de armen aan beide zijden uitgestrekt en daartussen een boog, die over het hoofd heen buigt. De betekenis is onbekend, al zijn er diverse theoriën over. Vele gaan uit van een religieuze afkomst.

Eeuwenlang werd het symbool in Almería beschouwd als een talisman, in het bijzonder in de omgeving van Mojácar, waar het op de huizen geschilderd werd om ze te beschermen tegen stormen en het kwade oog. Het werd 'muñequillo mojaquero' genoemd (het poppetje van Mojácar).

20ste eeuw: intellectuele lading van de 'Indalo' binnen de kunst van Almería
In de twintigste eeuw kreeg het symbool echter een meer intellectuele lading, dankzij de schilder en beeldhouwer Jesús de Perceval (1915-1985) en de filosoof Eugenio d'Ors (1882-1954), vanuit een stroming die 'Noucentisme' genoemd werd. Jesús de Perceval ging uit van een zg. 'cosmovisión' (een kosmische visie) van datgene wat Almería behelsde en het essentiële van diens geschiedenis en cultuur, waarin het antieke een belangrijke rol speelde. Het idee erachter was een soort renaisshttp://www.blogger.com/img/blank.gifance van een eeuwige beweging, die zich op cyclische wijze vernieuwde. Het lag in het verlengde van de gedachte van de >>'Generatie van 1927' en de ideeën van de componisten van die tijd, die de eigen cultuur(skenmerken) binnen de muziek zochten.

Hierin zou het symbool van de 'Indalo' zo'n belangrijke rol gaan spelen dat deze beweging dezelfde naam aan nam. De 'Indaliaanse' beweging zagen in de 'Indalo' een mens, die een regenboog vasthield, als een verdrag tussen mens en god.

Theoriën over de betekenis van de 'Indalo'
Het woord 'Indalo' zou zijn oorsprong kunnen hebben in de taal van de antieke Iberische bevolking van Spanje: 'indal eccius' betekent nl. 'boodschapper van de goden'. Echter, het wordt meer algemeen gezien als een hommenage aan de stadsheilige aan de stad Almería, San Indalecio

Tan fuerte fue el simbolismo del Indalo para esos artistas e intelectuales que pusieron a su grupo el nombre de movimiento indaliano. Los indalianos veían en su enseña un hombre ancestral sosteniendo un arcoiris y simbolizando un pacto entre el hombre y los dioses para evitar futuros diluvios. El estudio del dibujo muestra que la figura no representa otra cosa que un arquero apuntando hacia el ave que vuela sobre él. La palabra Indalo podría tener su origen en la lengua de los íberos: indal eccius, mensajero de los dioses sin embargo es más reconocido el origen del nombre en homenaje al patrón de la ciudad de Almería, San Indalecio.De figuur van de man met de boog tussen de uitgestrekte handen, zoals de 'Indalo' weergeeft, komt niet uitsluitend voor in Almería. Op Hawaii wordt het beschouwd als het symbool van de verantwoordelijkheid van ieder individu in de liefde voor de Aarde. Ook de Mexicaanse iconigrafie is het van groot belang en geeft het de mens binnen het universum weer. Een ander beroemd voorbeeld van de pose van de 'Indalo' komt voor in een muurschildering in de tempel van Ramses II in Abydos (Egypte -zie foto).