Heiligendag van Jozef, vaderdag in Spanje

In tegenstelling tot Nederland wordt Vaderdag niet op de derde zondagvan juni gevierd, maar op 19 maart. Dat heeft reliegieuze redenen want 19 maart is de dag van de heilige José, oftewel Jozef, de vader van Jezus.

Geschiedenis
De idee van het vieren van Vaderdag ontstond op 19 juni 1909 in de VS. Een vrouw, Sonora Smart Dodd wilde zo een hommage brengen aan haar vader, Henry Jackson Smart. Deze werd weduwnaar toen zijn echtgenote op het kraambed op een boerderij in de staat Washington overleed. Henry Jackson werd zo gedwongen zijn  zes kinderen alleen op te voeden. Zijn dochter Sonora Smart zag de verdienste daarvan in en gebruikte de datum van de verjaardag van haar vader voor het vieren van Vaderdag.

 Dit idee werd met enthousiasme door velen overgenomen en in 1924 stelde de toenmalige president van de VS, Calvin Coolidge, een nationaal gevierde Vaderdag in. In 1966 riep Lyndon Johnson de derde zondag van juni uit tot Vaderdag en zo werd het ook overgenomen in Nederland

In landen met een Rooms-katholieke basis, als Spanje, wilde men Vaderdag echter binden aan de dag van de vader van Jezus van Nazareth, die op 19 maart wordt gevierd.