San Martiño de Mondoneo, de oudste kathedraal van Spanje

De basiliek van San Martiño de Mondoñedo wordt beschouwd als de oudste kathedraal van Spanje. In de 9de eeuw was het de zetel van twee bisdommen van het koninkrijk Asturië: één overgedragen vanuit Dumio, in het district Braga (Portugal) -vanwege een Moorse inval aldaar-, en een andere overgedragen vanuit Bretoña, in de provincie Lugo. De huidige kerk werd gebouwd aan het einde van de 11de eeuw in Romaanse stijl. >>Lees verder.

Turks-Nederlandse betrekkingen, met dank aan Spanje

De Ottomanen, een Turks volk dat na de val van het Byzantijnse rijk een enorm rijk wist te stichten, werden in die tijd geassocieerd met wrede en onmenselijke woestelingen. Daarnaast werd de oprukkende Islam al eeuwenlang als een grote bedreiging ervaren voor het Christendom. Toen de Ottomanen in 1529 voor de muren van Wenen lagen sidderde Europa daarom op haar grondvesten. Niet direct een reden dus om daar betrekkingen mee te zoeken, zou je zo denken. Toch was de jonge Republiek der Zeven Nederlanden daar meer dan geïnteresseerd in. >>Lees verder.

'Calçotada', gastronomisch lentefeest in Catalonië

'Calçotada' is een typisch gastronomisch feest, oorspronkelijk uit Valls (provincie Tarragona). Het wordt gevierd tijdens de late winter en het vroege lente, wanneer de zg. 'calçots' groeien. 'Calçots' zijn een soort lente-uitjes, die speciaal voor dit doel geteeld worden. >>Lees verder.

De misleidende naam van de 'Spaanse griep'

Hoewel er nog altijd wordt gesproken van de beruchte 'Spaanse griep', ligt de oorsprong van deze pandemie die de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog voortzette en in de jaren van 1918 en 1919 misschien wel tegen de 100 miljoen levens opeiste, in de Verenigde Staten. Het virus schijnt namelijk voor het eerst voorgekomen te zijn in maart 1918 op de militaire basis Fort Funston in Kansas en verspreidde zich van daaruit naar andere legerbases in de VS. Met het zenden van Amerikaanse troepen naar Europa, rukte het nieuwe virus op naar de oude wereld. >>Lees meer.

Cartagena, bijna Amerikaans grondgebied

Tussen 11 februari 1873 en 29 december 1874 was er in Spanje sprake van een republiek, de 'Primera República Española' genaamd. In 1868 was koningin Isabella II afgezet en gevlucht, waarna een opstand ontstond onder leiding van generaals Serrano en Prim. Twee jaar later werd de troon aangeboden aan de zoon van Victor Emanuel II van Italië, Amadeus. Die kreeg te maken met allerlei opstanden en een bevrijdingsoorlog op Cuba, waardoor hij er op 11 juni 1873 de brui aan gaf en Spanje als 'onregeerbaar' verklaarde. >>Lees verder.

Ses Salines, zoutwinning sinds Fenecische tijd

Het natuurpark Ses Salines, verdeeld over de Balearen eilanden Ibiza en Formentera, is sinds 2001 beschermd natuurgebied. Het gaat om een gebied van zoutmijnenvijvers van Formentera, oude kwelders in de gemeente Sant Josep de sa Talaia op Ibiza en de daartussenin gelegen zeestraat van Es Freus. >>Lees verder.

De 'Gernika' van Picasso, een geschiedenis op zich


Het beroemde schilderij 'Guernika' van Pablo Picasso (1881-1973) heeft als voorgeschiedenis het Duitse terreurbombardement in 1937 op het gelijknamige Baskische stadje. De Spaanse burgeroorlog was in volle gang en de rebellenleider generaal Franco had zijn zinnen gezet op de onderwerping van Baskenland. Omdat dit hem niet zomaar lukte riep hij de hulp in van zijn geloofsgenoot Hitler. Voor de Führer en diens luchtmaarschalk Hermann Göring was dit een goede gelegenheid om het groeiende wapenarsenaal van het Derde Rijk eens uit te testen. >>Lees verder.

De ruïnes van het Moors paleizencomplex, Medina Azahara

De Medina Azahara (Madinat al-Zahra, wat betekent 'De schitterende stad')werd tussen 936 en 940 gebouwd in opdracht van Abd al-Rahman III (891-961), de toenmalige heerser van het Kalifaat Córdoba. Binnen de stadsgrenzen bevond zich de regeringszetel van Al-Andalus. Ook de kaliefen Al-Hakam II (915-961) en Al-Mansur (939-1002) hielden er hof. >>Lees verder.

Het verdeelde Catalonie

In september 2017 werd door het regionale Catalaanse parlement, waarin verschillende nationalistische partijen een meerderheid vormden, gestemd over een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Deze stemming was de uitkomst van jarenlang gesteggel met de Spaanse regering, waarin deze zo'n referendum als ongrondwettelijk beschouwde. Desondanks kwam op 1 oktober, ondanks alle verzet van de centrale Spaanse regering en de politiemacht die op de been was gebracht om het te voorkomen, 42% van de stemgerechtigde Catalanen opdagen, waarbij uiteindelijk 90% voor afscheiding zou stemmen. Later die maand riep het Catalaanse parlement eenzijdig de Catalaanse republiek uit. >>Lees verder.

Vikingen in Spanje

Eind achtste eeuw kregen germaanse volkeren in Scandinavië steeds meer last van tekorten aan land en voedsel. Dit had deels te maken met bevolkingsgroei en anderszijds met een traditie, waarbij de oudste zoon binnen een gezin alle bezit van zijn ouders erfde en de jongere kinderen gedwongen werden hun heil elders te zoeken. Dat deden ze aanvankelijk door rooftochten te maken naar het oosten van Europa, waar het Byzantijnse rijk lag. Maar al gauw zou ook West-Europa en uiteindelijk ook het toen nog overwegend Moorse Spanje een doel worden. >>Lees verder.

'Gitanos', vervolgd, gediscrimineerd en bewonderd

In deze tijd van migraties, en ten gevolge daarvan gevoelens van nationalisme en onverdraagzaamheid, is het goed om eens terug te kijken naar het verleden: hoe niet alleen overal in Europa de Joden werden vervolgd, maar ook veel andere volkeren -met een andere cultuur en in een minderheid vormend- zijn behandeld. Eén van die volkeren zijn de 'Roma', ons beter bekend als zigeuners. In Spanje noemen ze zichzelf 'gitanos'. >>Lees verder.

De hippiecultuur op Ibiza

Het eiland Ibiza werd eind jaren 60 ontdekt door de zg. 'hippiebeweging' en dankzij haar geïsoleerde ligging en authenticiteit al snel één van de belangrijkste plekken worden waar deze samenkwam. Op vele plekken ontstonden communes, waar jonge mensen met nieuwe idealen die ver stonden van de wereld van politiek en kapitalisme, bij elkaar woonden om te genieten van de vrijheid, de zon en de natuur. Nu nog steeds -al is het intussen meer een soort party-eiland geworden van woeste drank- en drugsfeesten en dure, 'trendy' discotheken- dragen hippies bij aan de typische sfeer die op het eiland hangt. Ibiza wordt dan ook niet voor niets de 'original hippy heaven' genoemd. >>Lees verder.

Geraldine Chaplin, vijf jaar lang muze van Carlos Saura

De actrice Geraldine Chaplin, de oudste dochter van de gevierde Charles Chaplin, was de partner van de Spaanse filmregisseur Calos Saura, met wie ze in negen van zijn films, waaronder 'Ana y los lobos' en 'Cría Cuerbos', zou samenwerken. In  1974 kregen ze samen een zoon, Shane. Sinds 1979 is ze samen met de Chileense regisseur en activist Patricio Castilla. >>Lees verder.

Het zomerpaleis 'La granja de San Ildefonso'

Het koninklijk zomerpaleis, La Granja de San Ildefonso, werd in het begin van de 18de eeuw gebouwd in opdracht van koning Filips V, een klein zoon van Lodewijk XIV, die na de Spaanse successieoorlog definitief de Spaanse troon toegewezen had gekregen. Het werd gemodelleerd naar de stijl van het paleis in Versailles. Het ligt 80 kilometer ten noorden van madrid, in de provincie Segovia. >>Lees verder.

Banden tussen Vlaanderen en Spanje

Meer dan 200 jaar waren Vlaanderen en Spanje verenigd onder de Spaanse kroon. Maar de band is veel ouder, al vanaf de 12de eeuw toen de 'Spanjehandel' op gang kwam. Een unieke herinnering aan de eeuwenlange contacten tussen Spanje en Vlaanderen is de 'Fundación Carlos de Amberes' (Stichting Karel van Antwerpen) te Madrid. Deze werd in 1594 opgericht door Carlos de Amberes, een Vlaams koopman, die aan het Hof in Madrid verbonden was, en bestaat nog steeds. Daarnaast wordt Vlaanderen als deelstaat van het federale België diplomatiek vertegenwoordigd door de Vlaamse vertegenwoordiging in Madrid. >>Lees verder.

De Spaanse invloed in Tanger

In 1912 werd Marroko opgedeeld tussen Frankrijk en Spanje. De Spanjaarden kregen daarbij het protectoraat over het noorden van het land en een deel van de Atlantische kust in het zuiden. In 1923 werd ertoe besloten om een deel daarvan, nl. de strategisch gelegen stad Tanger en omgeving, een internationale zone te maken onder gezamenlijk beheer met de Britten. Later zouden andere landen, waaronder Nederland, bij dat beheer gevoegd worden. >>Lees verder.

Lag het mythische Atlantis in het zuiden van Spanje?

De Griekse filosoof Plato (427-347 v. C.) maakte ooit melding van het bestaan en ondergang van een welvarende beschaving ver voor zijn tijd. Deze beschaving, Atlantis genoemd, zou zich achter de 'Zuilen van Hercules' (de Straat van Gibraltar) hebben bevonden, dus buiten de Middellandse Zee. Ondanks dat dit als een mythe wordt beschouwd, zit in elke mythe wel een kern van waarheid. Dat heeft geleid tot vele theoriën geleid over waar Atlantis dan wel kan hebben gelegen: in de Sahara, Centraal-Amerika, op Antarctica, de Azoren, de Mediterraanse eilanden en zelfs de Indonesische eilanden. >>Lees verder.

De staatsgreep van 18 juli 1936

Tachtig jaar geleden, op 18 juli 1936, pleegden in Spanje opstandige militairen onder de leiding de generaals Mola en Sanjurjo een militaire staatsgreep met als doel de toenmalige republiek omver te werpen. Dat mislukte dankzij heftige weerstand van linkse partijen en andere sociale organisaties. Maar het was wel de aanleiding van het feit dat er een verdeeld Spanje ontstond. >>Lees verder.

De grafheuvels van Antequera, op de lijst van Werelderfgoed van de Unesco

De World Heritage Committee van de Unesco heeft op 15 juli 2016 in Istanboel besloten om de grafheuvels in Antequera (Málaga) op de Werelderfgoedlijst op te nemen. Het gaat om drie grafheuvels uit de Bronstijd, de 'Dólmen de Menga', 'Dólmen de Viera' en 'Dólmen del Romeral'. >>Lees verder.

Het abstract expressionisme op Menorca in de jaren 60

In de jaren 50 was Menorca een eiland, dat nog ver af stond van de rest van de wereld. Er was wel sprake van enige moderne kunst op het eiland, maar dat had vooral zijn hoogtepunt in de post-impressionistische landschapsschilderijen van Juan Vives Llull (1901-1982) en José Roberto Torrent Prats (1904-1990). Er bestond ook geen enkele kunstgalerie op het eiland; er was slechts sprake van een cultureel centrum in Ciutadella en een proviciaal museum in  Mahón. >>Lees verder.

Een Vlaamse handelsdynastie in Andalusië

Tussen de 16de en de 18de eeuw vormden Vlaamse handelaars een groep, die van belang was in Spanje. Daartoe behoorde de familie Coghen, die zich aanvankelijk in Sevilla vestigde. Drie generaties lang wist deze een handelsimperium op te bouwen, dat handelde tussen de Nederlanden en de Spaanse koloniën, waarna het vanaf 1720 in verval raakte. >>Lees verder.

Spanje als wereldmacht

Spanje als eenheid ontstond door de vereniging als -aanvankelijk- personele unie van het Koninkrijk van Aragón en dat van Castilië in 1479 en de daarop volgende verovering van Granada op de Moren in 1492. In datzelfde jaar ontdekte Columbus namens Castilië de nieuwe wereld, wat ertoe zou leiden dat onder Karel V in Noord- en Zuid-Amerika de onderkoninkrijken Nieuw-Spanje en Peru werden gevestigd. >>Lees verder.

Het Spaanse journaal van Lodewijk Huygens

Constantijn Huygens, één van onze grootste dichters, had vier zonen en een dochter. De oudste zoon, Constantijn, is bekend geworden als staatsman en natuurkundige, de tweede zoon, Christiaan, als een geniale wetenschapper en uitvinder. Van de andere kinderen is echter minder bekend. Toch is er van de derde zoon, Lodewijk, iets overgeleverd, nl. zijn  Spaanse journaal. >>Lees verder.

San Sebastián, 'Culturele hoofdstad' van Europa 2016

Sinds 1985 kent het Europese Parlement jaarlijks aan één of meer steden binnen de Europese Unie de titel toe van 'Europese hoofdstad van Europa'. Het doel is om de rijke verscheidenheid en gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen aan alle burgers van de Europese Unie kenbaar te maken. In 2016 is deze eer beschoren aan San Sebastián (Donosti, in het baskisch), samen met het Poolse Wroclaw. >>Lees verder.

De 'Sagrada Familia', het eindeloze bouwsel van Gaudí

Sinds in  1882 de eerste steen werd gelegd wordt er nog altijd voortdurend aan de 'Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família', oftewel de 'Sagrada Familia', gebouwd. Eigenlijk alleen tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) hebben de werkzaamheden tijdelijk stilgelegen. De huidige opleverdatum is vastgelegd in het jaar 2026. Dat zou dan precies 100 jaar zijn na de dood van de architect, Antoni Gaudí (1952-1926). >>Lees verder.

Festival van de Patio's: verscholen bloemenpracht in Córdoba

Jaarlijks wordt in de tweede en derde week van mei in Córdoba het Festival van de Patio's gehouden. Dat is een wedstrijd, waarbij de deelnemers hun bloemrijke patio's op bepaalde tijden openstellen voor bezoek. Er bestaan twee categorieën: oude en nieuwe architectuur. Dat werd zo ingesteld om zoveel mogelijk het erfgoed van de stad te bewaren, want daardoor kunnen ook nieuw gebouwde patio's aan de wedstrijd deelnemen. Op 6 december 2012 werd het festival opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Werelderfgoed van de Unesco. >>Lees verder.

De Spaansche Hof, toevluchtsoord voor Nederlandse katholieken

Na de Tachtigjarige Oorlog en de erkenning van de Republiek der Nederlanden door de Spaanse kroon zouden er ook de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen hersteld worden. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat in 1677 de Spaanse gezant een stuk grond kocht in Den Haag. Op die grond, tussen het Westeinde en de Laan, stond het huis van de heren van Assendelft, die in 1668 hwas uitgestorven. Datzelfde huis was eerder, zo rond 1653, enige tijd verhuurd geweest aan raadpensionaris Johan de Witt. >>Lees verder.

5000 jaar biergeschiedenis in Spanje

In 2014 werd in Spanje een record gebroken: de totale bierconsumptie van dat jaar bleek gestegen naar 3408 miljoen liter. Toch was dat aanzienlijk lager dan in noordelijke landen, waar van oudsher sprake is van een biercultuur. Voor veel Spanjaarden heeft bier dan ook een andere betekenis, meer verbonden met het sociale leven en de hitte van de zomers. Daarbij mogen we niet vergeten dat een groot deel van de Spaanse bierconsumptie te maken heeft met het buitenlandse toerisme. >>Lees verder.

De Romeinse stad Mérida

De stad Mérida, in de regio Extremadura, werd in 25 v.C. gesticht door de Romeinen en zou het brengen tot hoofdstad van de provincie Lusitania. De oorspronkelijk naam was Emerita Augusta, naar de toenmalige keizer Augustus. Daarvan is ook de huidige naam afgeleid. Heden ten dage is het een provinciestadje met zo'n 55.000 inwoners, maar wat het zo uniek maakt is dat er nog altijd vele belangrijke Romeinse monumenten bewaard zijn gebleven, waaronder een theater dat nog altijd in gebruik is. >>Lees verder.

Het expresionisme in Spanje: alleen enkele geïsoleerde gevallen

Het expressionisme was een internationale avantgardistische stroming, waarin de kunstenaar eerder zijn gevoelens en ervaringen wilde uitdrukken dan de realiteit zelf. Het ontstond aan het begin van de vorige eeuw en had zijn hoogtepunt tussen beide wereldoorlogen. In die periode bereikte het maar bij mondjesmaat het perifere Spanje, en zeker niet als beweging of in de vorm van kunstenaarsgroepen -zoals ondermeer in Duitsland met 'Die Brücke' en in Nederland met 'De Ploeg' het geval was. Eerder was er sprake van enkele geïsoleerde gevallen. >>Lees verder.

Llivia, Spaanse enclave op Franse bodem

Ten oosten van Andorra, op Franse bodem, ligt het Spaanse stadje Llivia. Deze enclave is een overblijfsel van de Vrede van de Pyreneeën, die in 1659 tussen Spanje en Frankrijk werd getekend. Daarin werd afgesproken dat alle dorpen stroomopwaarts van Puigcerdá Frans grondgebied zouden worden. Llívia zou daarbij gehoord hebben, ware het niet dat het stadsrechten had en dus geen dorp was. De Spanjaarden namen de tekst zo letterlijk als mogelijk was, en daarom bleef Llívia en bijbehorend gebied gewoon Spaans. >>Lees verder.

'La matanza', jaarlijkse varkensslacht in Spanje

De zg. 'matanza', de varkensslacht is nog altijd een familiegebeuren in Spanje. Het is een eeuwenlange traditie op het Spaanse 'platteland', vooral in Castilië, dat heden ten dage ook nog steeds wordt voortgezet door nageslacht van degenen, die in de vijftiger of zestiger jaren hun dorp verlieten om in de grote stad zijn of haar brood te gaan verdienen. Dit gebeurt dan in het dorpshuis, dat allang in verval is geraakt maar desalniettemin -of juist daardoor- in de familie is gebleven. >>Lees verder.

'Valle de los Caídos', symbool van het Spaanse fascisme

De 'Valle de los Caídos' in het noorden van Madrid herinnert aan een zwarte periode van de Spaanse geschiedenis: de dictatuur van Franco en de innige band van de katholieke kerk met het Spaanse fascisme. Op deze plek werd namelijk een kerk in de rotsen uitgehouwen en een enorm kruis neergezet, het zg. 'Santa Cruz del Valle de los Caídos', dat als monument moest dienen ter ere van de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. Tienduizenden republikeinse krijgsgevangenen hebben hiervoor het leven gelaten. >>Lees verder.

'Rapa das bestas', het feest van de wilde paarden

Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag, zondag en maandag van juli in San Lorenzo de Sabucedo (een dorpje van zo'n 200 inwoners binnen de gemeente La Estrada) de zg. 'Rapa das Bestas' gehouden. Tijdens dit feest worden half wilde paarden samengedreven in een zg. 'curro' (kraal) om er de manen en de staarten van te knippen. >>Lees verder.

Spanje, land van sinaasappels

Spanje staat bij veel mensen bekend als het land van de sinaasappels. Dat is niet zo gek als je je bedenkt we als kind al met Sinterklaas gezongen hoorden worden dat de appeltjes van oranje komen uit het land van Spanje. En het is dan ook zo dat het land de grootste leverancier van deze vrucht is van Nederland en België. Desondanks vinden we -als we de produktiegegevens van sinaasappels in de wereld er op naslaan- Spanje pas terug op de zesde plaats. >>Lees verder.

Het cultuurlandschap van Aranjuez

Toen Filips II Madrid in 1561 de hoofdstad van Spanje maakte werd het zuidelijker gelegen Aranjuez officiëel één van de koninklijke residenties van de Spaanse monarchie. Nu is de stad vooral bekend vanwege het koninklijk paleis, dat daar gebouwd werd, en de bijbehorende tuinen. Het cultuurlandschap van Aranjuez mocht zichzelf in 2001 terugvinden op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. >>Lees verder.

Plaza de Oriente, koningsplein

Het 'Plaza de Oriente' (vertaald: Plein van het Oosten) werd in de 19de eeuw aangelegd, bestaande uit een beeldenpark geflankeerd door tuinen. De beelden stellen middeleeuwse koningen voor, met in het midden een beeld van de hand van de Italiaanse beeldhouwer Pietro Tacca (1577-1640) van een ruiter te paard naar een ontwerp van Velázquez. Het stelt koning Filips II voor en het werd er in 1843 geplaatst in opdracht van toenmalige koningin Isabel II. Het was het eerste ruiterstandbeeld waarbij het paard op de achterbenen (en de staart) rustte. Hiervoor gebruikte Tacca technisch advies van Galileo Galilei. >>Lees verder.

'La Diada', feestdag van Catalonië

De 'Diada Nacional de Catalunya' of kortweg 'La Diada' is de feestdag van Catalonië. Op deze dag wordt gevierd dat op 11 september 1714, tijdens de Spaanse Successieoorlog, het kasteel van Cardona capituleerde. Na de val van Barcelona was dat de laatste bolwerk, dat zich verzette tegen Spaanse en Franse troepen. Die waren een jaar daarvoor, na de Vrede van Utrecht, een blokkade begonnen. >>Lees verder.

De eenwording van Spanje

In 1492, het jaar waarin Columbus Amerika in naam van de koningin van Castilië ontdekte en het Kalifaat van Granada was gevallen, bestond wat men nu Spanje noemt nog steeds -behalve het kleinere Navarra- uit twee grote koninkrijken, Castilië en Aragón. In 1574 was na de dood van haar halfbroer, Hendrik IV, Isabella I tot koningin van Castilië uitgeroepen en vijf jaar later na de dood van zijn vader, Johan II, was Ferdinand II tot koning van Aragón gekroond. Die twee feiten had Castilië en Aragón dichter bij elkaar gebracht dan ooit, want beiden waren in 1469 met elkaar getrouwd. >>Lees verder.

'Castells', de traditie van menselijke torens in Catalonië

In heel Catalonië bestaat de traditie om 'castells', menselijke torens, te bouwen. Dit gebeurt tijdens de zg. 'festa major' (het dorpsfeest) of anders wel gewoon als een competitie wie de hoogste kan maken. Dit fenomeen is overal zo populair dat er een regionaal zondagpavondprogramma is dat volledig hieraan gewijd is. Er bestaan liefst 65 officieel geregistreerde ‘colles’ (teams) die het hele jaar door zoveel mogelijk varianten van 'castells' neer trachten te zetten en -wat nog belangrijker is- deze zo hoog mogelijk te maken. >>Lees verder.

De Spaanse Successieoorlog, definitieve einde van Spanje als wereldmacht

Toen Karel II, de laatste Habsburgse koning van Spanje, in 1700 kinderloos stierf was Frankrijk de machtigste mogendheid van Europa. Dat maakte dat de beoogde troonopvolging van de kleinzoon van de Franse koning, Lodewijk XIV, waarmee beide landen ooit een personele unie zouden kunnen vormen, door andere landen als bedreigend werd ervaren voor het machtsevenwicht. Dat was de reden dat Engeland, de Nederlanden en Pruisen liever de aanspraken steunden van de Oostenrijkse Habsburgers, directe familie van de gestorven Spaanse koning. >>Lees verder.

Filips Willem van Oranje, dertig jaar gijzelaar van Spanje

Zoals in zijn naam al schuilt werd de oudste zoon van Willem van Oranje, Filips Willem (1554-1618), en diens eerste vrouw Anna van Egmont (1533-1558) vernoemd naar Filips II. Hij was dan ook het petekind van degene, die op dat moment nog de kroonprins van Spanje was. Niemand had op dat moment echter kunnen vermoeden dat het lot dit kind veertien jaar later naar een jarenlange gijzelaarschap in Spanje zou leiden. >>Lees verder.

Carlisme, bijna twee eeuwen aanspraak op de Spaanse troon

Op 24 april 1964 huwde prinses Irene, dochter van Juliana van Oranje (1909-2004), toenmalige koningin van Nederland, met de Spaanse prins Karel Hugo van Bourbon-Parma (1930-20120). Het verhaal is bekend: het was een controversiëel huwelijk, in de eerste plaats vanwege de rooms-katholieke godsdienst van Karel Hugo, maar ook vooral om diens Carlistische aanspraak op de Spaanse troon. Bovendien was de rol van de Carlisten tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog reden tot hevige parlementaire en openbare discussie in Nederland. Irene moest met haar huwelijk uiteindelijk afstand doen van haar aanspraken op de Nederlandse troon. >>Lees verder.

Spaans Werelderfgoed op de lijst van de Unesco


Dat van Spanje op dit moment het tweede land is in aantal, waarvan monumenten zijn opgenomen op de lijst van Werelderfgoed van de Unesco, zowel materiëel als immateriëel, bewijst de grote culturele waarde van het land voor de rest van de wereld. >>Lees verder.

De Spaanse moordenaar van Leon Trotski

Op 20 augustus 1940 lukte Jacques Mornard, een Belgische sportjournalist, om toegang te krijgen tot Leon Trotski in diens villa in Coyoacán (Mexico). Als de verloofde van de Amerikaanse Sylvia Ageloff, vertrouwelinge van Trotski, had hij zich vertrouwd gemaakt bij de bewaking van de verbannen Russische revolutionair. Omdat hij ook bij Trotski zelf op diens sympathie wist te rekenen had hij hem zover kunnen krijgen hem te helpen met een door hem geschreven artikel, dat 'politiek getint' zou zijn. Eenmaal in diens kantoor, op het moment dat de Rus aandacht schonk aan dat artikel, sloeg hij een ijsbijl in diens hoofd. Een dag later zou Trotski in een ziekenhuis in Mexico Stad aan zijn verwonding overlijden. >>Lees verder.

Het Spaanse alfabeth

Het Spaanse alfabeth bestaat uit 27 letters, dezelfde die het Nederlands heeft plus de 'ñ' -uitgesproken wordt als 'nj'. Naast die 27 letters bestaan er nog 3 extra klanken, de 'ch' (tsj), de 'll' (uitgesproken als de 'y') en de 'rr' (harde 'r' i.t.t de zachte, enkele 'r'). >>Lees verder.

Geschiedenis van de Spaanse morisken


Na de val van Granada, het laatste bolwerk van het islamitische Al-Andalus, in 1492 gingen de overwonnen moslims in het toenmalige Al-Andalus er nog van uit dat moslimlegers uit Afrika hen spoedig te hulp zouden schieten om de stad te heroveren. Dat bleek echter heel anders te lopen: geen enkel leger kwam de Middellandse Zee over om de nieuwe christelijke overheersing te bestrijden. Zo konden ze op den duur niet anders dan zich schikken in hun lot. >>Lees verder.

'La tierra es pobre', over de leegloop van het Spaanse platteland

Het Spaanse platteland is in crisis. Al sinds de jaren 60 trekken de jongeren stelselmatig weg naar de steden en naar het buitenland. Voor de ene is er vanwege de opkomende technologie, die arbeidsplaatsen opslokt, geen plaats meer en anderen zien een zwaar leven als boer gewoon niet meer zitten. De dorpen vergrijzen, en er komt zelden iets voor terug. Maar wat gebeurt wanneer er in een dorp, dat leeft van de veeteelt en de akkerbouw, straks niemand meer permanent woont? Met de korte film 'La tierra es pobre' (Het land is arm) wil fotograaf/filmer Ernst Lalleman hiervan een getuigenis neerzetten. Hoe reageren de dorpelingen op dit probleem en op het bedreigde voortbestaan van hun dorp? >>Lees verder.

Spaanse leenwoorden en wat ze (zijn gaan) betekenen

Het Nederlands kent veel 'leenwoorden' uit het Engels, maar uit de andere wereldtaal, het Spaans, is eigenlijk maar bar weinig voortgekomen. En dat terwijl we met de Spanjaarden een gezamenlijke geschiedenis hebben, helaas vooral van vijandschap. Hier volgen enkele van die leenwoorden. >>Lees verder.

De Spaanse erkenning van de Nederlanden als soevereine staat

Op 15 mei 1648 werd in Münster tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een verdrag ondertekend, waarmee de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ten einde kwam. Hiermee werd tevens de Republiek officiëel erkend als een soevereine staat. Dit verdrag, de 'Vrede van Münster' genaamd, was onderdeel van de 'Vrede van Westfalen', dat de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) beëindigde, waarin Spanje één van de grote verliezers was. >>Lees verder.